വില്പ്പനാനന്തര സേവനം
  Shenzhen CoreShine Optoelectronics Co., Ltd (4F, Bldg 1, Powerleader Technology Park, High-Tech Industry Park, GuanLan, BaoAn District, Shenzhen, Guangdong, China, Tel: +86-755-29625821, Fax: +86-755-29625400)hereby guarantees customers which buy LED products from CoreShine as follows providing the damagesare not caused by artificial or natural disaster factor , We provide three optional after-sales service methods below:
വില്പനാനന്തര സേവനവും രീതി നൊ.൧
(1) Free after-Sales Service Period: We guarantee two years warranty time and 3 years free technical supports from goods shipping out of CoreShine manufactory. (2) Customer undertakes the expenses which send the defective product to CoreShine factory, and we undertake the expenses which send the good product to customer. (3) CoreShine offers free training for engineers in our factory. If the saleroom is more than 1 million USD, CoreShine arranges technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. But customer undertakes all trip expenses. If the saleroom is more than 3 million USD, CoreShine undertakes all trip expenses to arrange technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. If customer requests our technical engineer’s assist for more than once during free after-sales service period, or if over free after-sales service period, the trip expenses will be undertaken by customer.
20180828112512423
വില്പനാനന്തര സേവനവും രീതി നൊ.൨
(1) CoreShine offers 2% complete unit as free spare unit to customer. (2) We provide 3 years free technical supports from goods shipping out of CoreShine manufactory. (3) CoreShine offers free training for engineers in our factory. If the saleroom is more than 1 million USD, CoreShine arranges technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. But customer undertakes all trip expenses. If the saleroom is more than 3 million USD, CoreShine undertakes all trip expenses to arrange technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. If customer requests our technical engineer’s assist for more than once during free after-sales service period, or if over free after-sales service period, the trip expenses will be undertaken by customer.
20180828112600876
വില്പനാനന്തര സേവനവും രീതി നൊ.൩
(1) CoreShine offers 1% complete unit as free spare unit to customer. (2) We provide 3 years free technical supports from goods shipping out of CoreShine manufactory. (3) CoreShine offers free training for engineers in our factory. If the saleroom is more than 1 million USD, CoreShine arranges technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. But customer undertakes all trip expenses. If the saleroom is more than 3 million USD, CoreShine undertakes all trip expenses to arrange technical engineer assisting customer in their country during free after-sales service period for one time. If customer requests our technical engineer’s assist for more than once during free after-sales service period, or if over free after-sales service period, the trip expenses will be undertaken by customer. (4) CoreShine offers 1%-5% components to customer as free spare parts shipping together with the goods for customer self-maintaining. The spare parts can be replaced within one year from goods shipping out of CoreShine manufactory. Customer undertakes the expenses which send the defective spare parts to CoreShine factory, and we undertake the expenses which send the good spare parts to customer. (5) Spare Parts Table:
ഭാഗങ്ങൾ പവർ ബോർഡ് മുക്കുക ഫ്യൂസ് എൽഇഡി പിസിബി കേബിൾ (ഉള്ളിൽ) എൽഇഡി ഡയോഡ്
ശതമാനം 5% 5% 1% 2% 1%
20180828112651479
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
 
1. ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം എൽഇഡി?

പരമ്പരാഗത ഫ്ലൂറോസെന്റ് ലീനിയർ നടത്തി ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ഫ്ലക്സ് ഇന്ച്ര് വെളിച്ചത്തു താരതമ്യം

൨.വ്ഹത് സ്ഥലം LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം യോജിക്കുന്നു?

ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രധാനമായും ഈ ഉൽപ്പന്നം പ്രധാനമായും വലിയ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, വെയർഹൗസ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ബാധകമാണ് ആണ് വലിയ സൂപ്പർമാർക്കറ്റ്, വെയർഹൗസ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ബാധകമാണ് ആണ്

3. പരിഹാരം എന്താണ് LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം സ്വീകരിച്ചു എങ്ങനെ?

ഞങ്ങളുടെ LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം ടൊയോട്ട ഡികള് സ്വീകരിക്കുകയും + ത്രിദൊനിച് വൈദ്യുതി പരിഹാരം നമ്മുടെ എൽഇഡി ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം സ്വീകരിക്കുകയും ടൊയോട്ട ഡികള് + ത്രിദൊനിച് വൈദ്യുതി വിതരണം പരിഹാരം

4. LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാറന്റി നയം എന്താണ്?

ഞങ്ങളുടെ LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം വാറന്റി 5 വർഷം ആണ്

5. LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിൽപ്പന നയം എന്താണ്?

നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഉപഭോക്തൃ എൻജിനീയറിങ് കോൺട്രാക്ടർ, വിതരണക്കാർ നമ്മുടെ വിതരണക്കാരനായ നമ്മുടെ മുൻഗണനാ നയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകും,

6. സാമ്പിൾ ക്രമവും ഔപചാരിക ഓർഡറിന്റെ ഡെലിവറി സമയം ഏതാണ്?

ഞങ്ങളുടെ LED ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം സാമ്പിൾ ഓർഡർ ഡെലിവറി സമയം 10-15 ജോലി ദിവസം ഔദ്യോഗിക ഓർഡർ ഡെലിവറി ഐസക് ആണ്

നിങ്ങൾ എൽഇഡി ലീനിയർ കത്തിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ൭.വ്ഹത് ബീം കോൺ?

നാം ഇരട്ട അസ്യ്ംമെതിച് ലീനിയർ കത്തിക്കാൻ ആറ് ബീം കോൺ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൂർച്ചയുള്ള ഇടുങ്ങിയ, വൈഡ്, ഫ്ലാറ്റ് (.വെറുപ്പ് & സുതാര്യമായ), അസമ,

8. ചൊരെശിനെ ലീനിയർ ലൈറ്റിംഗ് ലഭ്യമായ എന്തു തെളിച്ചം സിസ്റ്റം

ലഭ്യമായ 3 വ്യത്യസ്ത തെളിച്ചം സിസ്റ്റം, ടാലി, ൧-൧൦വ് ആൻഡ് PWM തെളിച്ചം

൯.വ്ഹ്യ് ലീനിയർ ലൈറ്റിംഗ് വസന്തകാലത്ത് ബോൾട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം?

അത് ഇലാസ്റ്റിക്, അതു വേണ്ട പോലെ വിജാഗിരി (റെയിൽ ത്രുന്കിന്ഗ് എൽഇഡി ഘടകം ലോക്ക്) പ്ലാസ്റ്റിക് (അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രൂഫ്) ആയിരിക്കണം (MAK

10.How ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം വേണ്ടി ഇഎസ് ഫയലുകൾ ലഭിക്കാൻ?

ഉൽപന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇഎസ് ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു കൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും ഉൽപന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഇഎസ് ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കു കൂടെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും

പടിചവിട്ടരുത് ആൻഡ് ത്രുന്കിന്ഗ് റെയിൽ പൂട്ടുന്നതിന് 11.How?

പടിചവിട്ടരുത് രണ്ട് ലാറ്ററൽ ലിവർ ലോക്കുകൾ പടിചവിട്ടരുത് ലോക്ക് റെയിൽ ത്രുന്കിന്ഗ് വേണ്ടി ആകുന്നു

12. ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇനി തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറിച്ച് എന്ത്?

വിടവ് ൦-൨ംമ് ആണ്

ലീനിയർ ത്രുന്കിന്ഗ് സിസ്റ്റം എന്ന ത്രുന്കിന്ഗ് തമ്മിലുള്ള അന്തരം സംബന്ധിച്ച ൧൩.വ്ഹത്?

വിടവ് ൦-൧ംമ് ആണ്

14. ലീനിയർ ലൈറ്റിംഗ് വെളിച്ചം കാര്യക്ഷമതയും കുറിച്ച് എന്താണ്?

130 എൽഎം w

പദര്ശനം

ഓൺലൈൻ സേവനം അടയ്ക്കുക